Zgodnie z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. 2020 poz. 1406, z późn. zm.), Spółka publikuje Informację o realizacji strategii podatkowej za rok 2022.

Zobacz