POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
HILDING ANDERS POLSKA Sp. z o.o.

„Zapewniamy światu dobry sen”

Polityka zintegrowanego sytemu zarządzania Hilding Anders Polska bazuje na misji, wizji, wartościach i celach biznesowych firmy.

Powyższe cele i zobowiązania są znane wszystkim pracownikom, którzy są świadomi swojego wpływu na zadowolenie klienta, środowisko naturalne oraz zapewnienie bezpieczeństwa w całym łańcuchu dostaw. Najwyższe kierownictwo zobowiązuje się tworzyć warunki do aktywnej partycypacji pracowników i ich przedstawicieli w współtworzeniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Pracownicy mają świadomość, że tylko indywidualna odpowiedzialność za jakość wykonywanej przez nich pracy i pełne identyfikowanie się z polityką firmy gwarantują osiągnięcie założonych celów.

Polityka ZSZ